JSD spuitisolatie bvba


Europese marktleider water gedragen gespoten polyurethaan®

JSD heeft jaren ervaring met het toepassen van op waterbasis gedragen polyurethaan welke vrij is van gefluoreerde broeikasgassen! Tecnopol G2040 ® - is een op waterbasis gedragen polyurethaan
Geen aanwezigheid van HFC, HCFC, COV of andere milieuonvriendelijke broeikasgassen.
Door afwezigheid van deze milieuonvriendelijke gassen is het ook niet mogelijk dat deze gassen naderhand ontsnappen en tot verlies leiden van de druksterkte. Uit labotesten (herkent door het WTCB) is gebleken dat bij gas gedragen polyurethaan tussen de 5 tot 9% reductie kan onstaan terwijl dit bij watergedagen polyurethaan op lange termijn maximum 1% is. Uit deze labotesten is ook ondervonden dat watergedragen polyurethaan zijn thermische waarde blijft behouden in tegenstelling van gasgedragen polyurethaan.
G-2040® heeft alle noodzakelijke attesten om toegepast te worden:
Vermeld in de database herkende producten : 

EPB-productgegevens databank - IN-SITU SAMENGESTELDE ISOLATIEMATERIALEN - Erkende productgegevens
Met CE-markering
Technische fiche & labotest kunen op aanvraag bekomen worden.

WATER GEDRAGEN POLYURETHAAN®

JSD heeft al meer dan zes jaar ervaring in het plaatsen van water gedragen polyurethaan. 

Het water gedragen polyurethaan biedt veel voordelen, zowel voor de persoon die het product moet aanbrengen als voor de klant:

  • - Geen gevaarlijke broeikasgassen tijdens het plaatsen noch nadien
  • - Hoger stabiliteit
  • - Blijvende isolerende waarde (ook na jaren plaatsing)
  • - Meer drukvastheid (tot 230 Kpa/m²)
  • - Betere hechting aan alle oppervlakten
  • - Geen krimp of verzakkingenjohan Swinnen & Daniel Schol, zaakvoerders van JSD Spuitisolatie Bvba staan nog steeds achter het roer van het bedrijf dat ze destijds samen hebben opgestart.

Van in het begin van het gespoten polyurethaan waren zij erbij. Hierdoor hebben ze al jaren ervaringen met de polyurethaan producten.

Ondertussen is het bedrijf uitgegroeid en is er al een tweede generatie aanwezig.